Συχνές ερωτήσεις σε τεχνικά θέματα φυσιγγίων. Απαντήσεις από τη Lambro!

Συχνές ερωτήσεις σε τεχνικά θέματα φυσιγγίων. Απαντήσεις από τη Lambro!

Συχνές ερωτήσεις σε τεχνικά θέματα φυσιγγίων

Γίνεται ένα φυσίγγι να έχει διαφορετική απόδοση την ίδια μέρα;
Με δεδομένο ότι μέσα σε μία μέρα δεν υπάρχει δραματική αλλαγή των ατμοσφαιρικών συνθηκών είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξει ουσιαστικά η απόδοση του φυσιγγίου εντός λίγων ωρών, πχ νωρίς το πρωί με νωρίς το μεσημέρι.
Ορισμένοι μεταβλητοί παράγοντες όπως η αλλαγή του φυσικού φωτισμού, τα αντανακλαστικά και η κόπωση του σκοπευτή, μπορούν να επηρεάσουν την σκόπευση.

Ένδειξη “max 1050 bar”
Η ένδειξη max 1050 Bar, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε φυσίγγι του οποίου ο μέσος όρος πίεσης υπερβαίνει τα 740 bar. Πρόκειται για μια ένδειξη ασφαλείας του C.I.P. η οποία εννοεί ότι το φυσίγγι μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1050 Bar, με σκοπό να προειδοποιήσει το χρήστη ότι πρέπει να διαθέτει όπλο που είναι δοκιμασμένο στα 1320 Bar. Αυτή η κατηγορία φυσιγγίων ονομάζεται “Υψηλής απόδοσης” (High performance). Στην συσκευασία των φυσιγγίων Lambro αυτής της κατηγορίας αναγράφεται και ο πραγματικός μέσος όρος πίεσης του φυσιγγίου (πχ 800 bar).

Ισχύει οτι οι υψηλές ταχύτητες μειώνουν την προσκόπευση;
Οι διαφορές στην προ-σκόπευση μεταξύ δύο φυσιγγίων με διαφορετικές ταχύτητες, είναι σχετικά μικρές.

Παράδειγμα.
Μια Φάσσα πετά με ταχύτητα 70 χλμ/ώρα, από αριστερά προς τα δεξιά σε απόσταση 30 μέτρα από τον κυνηγό ο οποίος έχει ένα φυσίγγι με ταχύτητα:
Α)V10=355 μ/δ (Νρ 5)
Χρειάζεται προ-σκόπευση 1,63 μέτρα.
Β)V10=340 μ/δ (Νρ 6)
Χρειάζεται προ-σκόπευση 1,71 μέτρα.

Η ταχύτητα μπορεί να είναι σημαντική για την αποτελεσματικότητα του φυσιγγίου λόγω της κινητικής ενέργειας που αποκτούν τα σκάγια.

Ταχύτητες (V1-V2,5-V10)
Οι βασικές ταχύτητες μέτρησης είναι οι ακόλουθες:

Κυμαίνεται συνήθως από 390-440 μ/δευτ για νρ 1-10.

Είναι η επίσημη μέτρηση του C.I.P και το όριο ελάχιστης απόστασης από την κάνη που μπορεί να μετρηθεί ένα φυσίγγι.

Οι ταχύτητες κυμαίνονται συνήθως από 300-375 μ/δευτ. για νρ.1-10

Ένα φυσίγγι διασποράς αποδίδει και με ανοιχτό τσόκ;
Σε γενικές γραμμές, η αρχή “όσο πιο ανοιχτό το τσοκ τόσο μεγαλύτερη η διασπορά” ισχύει για τα περισσότερα φυσίγγια με σκάγια.
Μια δοκιμή σε στόχο θα σας βοηθήσει να επιβεβαιώστε τον κανόνα.

Το δυνατό φυσίγγι είναι και το πιό καλό;
Η ανάκρουση του φυσιγγίου δεν είναι σε καμία περίπτωση ποιοτικό χαρακτηριστικό. Αυτό που πραγματικά έχει μεγάλη σημασία είναι ο συνδυασμός σωστής ταχύτητας και πιέσεων ο οποίος επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό υλικών. Η εμπειρία και η γνώση του κατασκευαστή σε συνδυασμό με τα κατάλληλα όργανα βαλλιστικού ελέγχου είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατασκευή ενός σωστού φυσιγγίου.

Ποιά διάμετρο σκαγιών ταιριάζει στο θήραμα που κυνηγώ;
Συνήθως κάθε θήραμα μπορεί να κυνηγηθεί με τουλάχιστον 2-3 διαφορετικές εναλλακτικές ως προς την διάμετρο των σκαγιών, σπανιότερα δε και παραπάνω. Παρ’ ολ’ αυτά να θυμάστε ότι τα ψιλά σκάγια «ανοίγουν» πιο νωρίς αλλά χάνουν πιο γρήγορά την κινητική ενέργειά τους όσο μεγαλώνει η απόσταση. Συνεπώς κυνηγώντας σε κοντινές αποστάσεις έχετε πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας ψιλότερα σκάγια ενώ στις μεγαλύτερες αποστάσεις έχετε πλεονέκτημα με τα μεγαλύτερα.

Αποστάσεις βολής
Η ιδανική απόσταση βολής είναι αυτή όπου το θήραμα μπορεί να συγκεντρώσει τουλάχιστον δύο ή τρία σκάγια.

Οι κατασκευαστές φυσιγγίων δοκιμάζουν την κατανομή των σκαγιών με βολή στα 30-35 μέτρα. Σ’ αυτή την απόσταση το 75% των σκαγιών είναι καλό να συγκεντρώνεται σ’ ένα κύκλο 75 εκατοστών (με τσοκάρισμα 2 άστρα – εξαιρούνται τα φυσίγγια διασποράς). Ωστόσο στα χονδρά σκάγια οι τουφεκιές μπορούν να έχουν μεγαλύτερο κύκλο από 75 εκ. διότι τα θηράματα λόγω μεγέθους καταλαμβάνουν μεγαλύτερη επιφάνεια.

Σε γενικές γραμμές μέχρι τα 30-35 μέτρα μπορούμε να έχουμε σχεδόν σίγουρο αποτέλεσμα εφόσον φυσικά σκοπεύουμε σωστά. Βολές άνω των 35 μέτρων μπορούν επίσης να είναι αποτελεσματικές αλλά συγκεντρώνουν μαθηματικά λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Υπάρχουν “χειμωνιάτικα” και “καλοκαιρινά” φυσίγγια;
Στην πραγματικότητα τα φυσίγγια που είναι κατασκευασμένα από πρώτης κατηγορίας υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλο το χρόνο διότι επηρεάζονται πολύ λίγο από τις μεταβολές του καιρού. Από διάφορες μετρήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει στις εγκαταστάσεις μας με την βοήθεια κατάλληλων οργάνων, προκύπτει ότι για διαφορές θερμοκρασίας περίπου 15-20 βαθμών (δηλ. από τους 30°C στους 15-10°C) δεν επηρεάζεται ουσιαστικά η απόδοση του φυσιγγίου. Ωστόσο οι θερμοκρασίες γύρω από το 0°C, είναι σε θέση να επηρεάσουν ως ένα βαθμό τα βαλλιστικά χαρακτηριστικά του φυσιγγίου αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να τα καθιστούν μη αποδοτικά. Υπολογίζεται ότι ένα φυσίγγι θα απολέσει (ανάλογα με τον τύπο της πυρίτιδας) το 3-15% των πιέσεών του και 0,5-3% των ταχυτήτων του από τους +30°C στους 0°C. Πρόκειται για διαφορές που ίσως γίνουν αισθητές στις πολύ οριακές βολές.

 

ΠΗΓΗ: https://www.lambro.gr/el/faqs

0

TOP

ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ